Patis de llum, baixants, claraboies i conductes de fum

Patios de luz Bajantes Claraboyas conductos de humo

  • Rehabilitació de patis de llum i wc, mitjançant bastides tubulars, penjant o treballs verticals.

  • Substitució de baixants existents en patis de llum i wc, façanes, etc mitjançant bastides tubulars, penjant o treballs verticals.

  • Empresa inscrita en el RERA com empresa acreditada en el tractament de materials amb amiant.
  • Obra, pintura, instal·lacions d’aigua i gas, conductes de fum, claraboies.

  • Restauració o nova instal·lació de claraboies en patis de llum, amb estructures de diversos materials i acabats com són el vidre armat o policarbonat cel·lular contra raigs UV en diversos gruixos.