Departament tècnic

Assumeix Tècnic i Estudi de Seguretat i Salut. Tramitació gratuïta de Llicències d’obra, Subvencions Generalitat i Estatals. Prevenció de Riscos Laborals, Pla de Seguretat i Salut. Inspecció  Inspecció Técnica de Edificis (ITE), etc.